require_once 'Numeral.php'; $numcap = new Text_CAPTCHA_Numeral; // Variabelen: $titel = ""; // titel van de afzender $naam = ""; // Naam van de afzender $voor = ""; // voornaam van de afzender $straat = ""; //straat van de afzender $nummer = ""; // nummer van de afzender $postcode = ""; // postcode van de afzender $plaats = ""; // plaats van de afzender $land = ""; // land van de afzender $telefoon = ""; // telefoon van de afzender $emailadres = ""; // E-mailadres van de afzender $functie = ""; // functie van de afzender $gemeente = ""; // gemeente van de afzender $begraafplaats = ""; // begraafplaats van de afzender $tekst = ""; // Tekst van het e-mailbericht $vervuild = FALSE; // FALSE als het formulier geen fouten bevat $verzonden = FALSE; // TRUE als het e-mailbericht is verzonden $melding = ""; // String voor (fout)meldingen // Formulier alleen verwerken als er op een knop met de naam 'submit' is geklikt ... if (isset($_POST['submit'])) { // ... en deze knop de waarde 'Verzenden' heeft: if ($_POST['submit'] == "Verzenden") { $titel = $_POST['m']; $voor = $_POST['v']; $naam = $_POST['n']; $straat = $_POST['s']; $nummer = $_POST['o']; $postcode = $_POST['c']; $plaats = $_POST['p']; $land = $_POST['l']; $emailadres = $_POST['e']; $telefoon = $_POST['f']; $functie = $_POST['b']; $gemeente = $_POST['g']; $begraafplaats = $_POST['z']; $tekst = $_POST['t']; // HTML-tags en PHP-code verwijderen: $voor = strip_tags($voor); $naam = strip_tags($naam); $straat = strip_tags($straat); $nummer = strip_tags($nummer); $postcode = strip_tags($postcode); $plaats = strip_tags($plaats); $land = strip_tags($land); $telefoon = strip_tags($telefoon); $emailadres = strip_tags($emailadres); $tekst = strip_tags($tekst); // Spaties en andere witruimte verwijderen uit de naam en het e-mailadres, // maar niet uit de tekst van het bericht: $naam = trim($naam); $emailadres = trim($emailadres); if (strlen($voor) < 1) { $melding .= "Voer uw voornaam in. "; $vervuild = TRUE; } if (strlen($naam) < 1) { $melding .= "Voer uw achternaam in. "; $vervuild = TRUE; } if (strlen($straat) < 1) { $melding .= "Voer uw straat in. "; $vervuild = TRUE; } if (strlen($nummer) < 1) { $melding .= "Voer uw nummer in. "; $vervuild = TRUE; } if (strlen($postcode) < 1) { $melding .= "Voer uw postcode in. "; $vervuild = TRUE; } if (strlen($plaats) < 1) { $melding .= "Voer uw plaats in. "; $vervuild = TRUE; } if (strlen($land) < 1) { $melding .= "Voer uw land in. "; $vervuild = TRUE; } if (strlen($telefoon) < 1) { $melding .= "Voer uw telefoonnummer in. "; $vervuild = TRUE; } if (strlen($functie) < 1) { $melding .= "Voer uw functie in. "; $vervuild = TRUE; } if (strlen($emailadres) < 1) { $melding .= "Voer uw e-mailadres in. "; $vervuild = TRUE; } else { require_once('is_email.inc.php'); if (!is_email($emailadres)) { $melding .= "" . htmlentities($emailadres) . " is geen geldig e-mailadres. "; $vervuild = TRUE; } } if (strlen($tekst) < 5) { $melding .= "Voer een tekst van minimaal 5 karakters in. "; $vervuild = TRUE; } if (isset($_POST['captcha']) && isset($_SESSION['answer'])) { if ($_POST['captcha'] == $_SESSION['answer']) { $errors[] = 'Ok.. YOu might be human..'; } else { $errors[] = 'You are or not human or dumb'; $vervuild = TRUE; $melding .= "De som is fout"; } } // E-mailbericht verzenden als de gegevens niet vervuild zijn: if (!$vervuild) { // Constante voor het e-mailadres van de ontvanger: define("AAN", "info@wernars.nl"); // Constante voor het onderwerp: define("ONDERWERP", "Contactformulier wernars.nl"); // Headers met de naam en het e-mailadres van de gebruiker: $headers = "From: \"$naam\" <$emailadres>\r\n"; $headers .= "Reply-To: \"$naam\" <$emailadres>\r\n"; // Naam en e-mailadres toevoegen aan de tekst: $tekst .= "\r\n\r\n$titel"; $tekst .= "\t$voor"; $tekst .= "\t$naam"; $tekst .= "\r\n$straat"; $tekst .= "\t$nummer"; $tekst .= "\r\n$postcode"; $tekst .= "\t$plaats"; $tekst .= "\r\n$land"; $tekst .= "\r\n$telefoon"; $tekst .= "\r\n$functie"; $tekst .= "\t$gemeente"; $tekst .= "\t$begraafplaats"; $tekst .= "\r\n<$emailadres>"; if (mail(AAN, ONDERWERP, $tekst, $headers)) { $verzonden = TRUE; $melding = "Hartelijk dank voor uw reactie. "; $melding .= "U ontvangt zo snel mogelijk antwoord. "; } else { $verzonden = FALSE; $melding = "Uw bericht kon niet worden verzonden. "; $melding .= "Wijzig het e-mailadres of probeer het later nog een keer. "; } } } } // Standaardtekst voor instructies instellen als er geen foutmeldingen zijn: if ($melding == "") { $melding = "Met onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen.
De velden die met een * gemerkt zijn, moeten ingevuld worden."; } ?>

   heer/mevrouw:
* voor- en achternaam:
* straat en huisnummer:
* postcode en plaats :
* land:
* e-mail adres:
* telefoon:
* functie:
   naam gemeente:
   naam begraafplaats:
* plaats hier uw opmerking
   of bericht: